pikselikuva
Visa >
CPT - Passiv kylbaffel

  • Takmonterad passiv kylbaffel
  • Installation ovanför ett öppet raster eller perforerat undertak
  • Tyst drift
  • Inga rörliga delar
  • Lämplig för utrymmen som kräver höga kyleffekter med låg lufthastighet i vistelsezonen
  • Idealisk för många olika slags byggnader där det ställs höga kvalitetskrav på klimatmiljö och individuell styrning av klimatet i varje rum
  • Vanligtvis installeras baffeln i kontor, konferensrum och butiker
  • Tre olika batterihöjder för att uppfylla krav på kylkapacitet

Halton är specialiserade på anpassade produkter för att möta speciella krav i projekt. Möjligheter för speciella storlekar och olika typer av integrering. 


Tillbaka | Utskrift