pikselikuva
Kylbafflar

I Haltons omfattande sortiment av kylbafflar ingår lösningar med aktiva, passiva och funktionsutrustade bafflar. Haltons kylbafflar har konstruerats för att ge avancerad komfort, flexibilitet och konkurrenskraftiga livslängdskostnader.

Anpassningsbara aktiva kylbafflar

 Anpassningsbara aktiva kylbafflar är konstruerade enligt Halton Adaptable Climate konceptet och möjliggör lätt och kostnadseffektivt lay out förändringar utan avbrott i användningen av arbetsytorna. Bra arbetsmiljö säkerställs och kostnader för missnöje reduceras jämfört med traditionellt system.

Anpassningsbara aktiva kylbaflar möjliggör nyttjarna att välja placering av konferensrum och kontorsrum utan begränsningar i ett konstant trycks kanalsystem. Med ett brett driftsområde avseende lufthastighet, kyleffekt och primärluftsflöde från kylbafflar gör det lätt att justera och att möta krav från nya lay-outer. > Läs mer

Aktiva kylbafflar

Halton kylbaffelsystem erbjuder unik komfort och flexibilitet, effektiv användning av ytor och ekonomisk livslängd. Systemet kombinerar ventilation, kylning, uppvärmning och andra byggnadsservice speciellt för ytor där högkvalitativa krav ställs och individuell rumskontroll är viktigt. Typiska användningsoråden för aktiva kylbafflar är kontor, patientrum och hotell både för nya och renoveringsobjekt. > Läs mer

Passiva kylbafflar

Passiva bafflar används ofta för att ge extra kylning i de fall man har golvinblåsning eller deplacerande ventilation. Eller så kan passiva bafflar placeras nära en glasfasad eller fönster för att motverka solinstrålningen i ytterzonen. Placeringen av passiva kylbafflar är flexibel. De kan installeras inne i ett undertak, ovanför ett rutnätsundertak eller fullt synliga. Därför är dessa don mycket lämpliga på ställen där man renoverar. Vanliga tillämpningar inkluderar kontorsrum, sammanträdesrum och varuhus. > Läs mer

Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

Haltons klimatmodul är framtagen för lågenergibyggnader där internlasterna är normala och externlasterna begränsade av solavskärmning e.t.c. De främsta fördelarna jämfört med en kylbaffel är virvelinblåsning 360gr. Tack vare den höga induktionen blir lufthastigheten i vistelsezonen låg. > Läs mer

Multi service kylbaffel

Kylbafflar med tilluft, kyla och värme installeras ofta I samband med belysning och andra service funktioner i taket.  Multi service kylbaffeln erbjuder en komplett lösning med integrerad belysning, sprinkler, högtalare m.m. Multi service kylbaffel konceptet är lämpligt  för både undertaksmontage samt frihängande. Multiservice kylbaffeln kan anpassas enligt arkitekt önskemål. > Läs mer


Tillbaka | Utskrift